Grip op dementie

USER EXPERIENCE

DE OPDRACHT

Sinds de jaren vijftig is het aantal mensen met dementie enorm toegenomen en dit aantal zal ook de komende jaren blijven groeien. Deze mensen worden verzorgd door zo’n 350.000 mantelzorgers, maar velen van hebben te maken met overbelasting. Om deze groep te helpen is het project Grip op dementie opgezet door Alzheimer Nederland en Jungle Minds.

Samen met Kim van der Waart, Roos Smeets en Rosan Muller heb ik een hi-fi prototype van een app ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat de mantelzorger hulp durft te vragen bij de zorg en zijn/haar taken zo worden verlicht. Ik ben hierbij verantwoordelijk geweest voor het startscherm (als je de app opent), de inlogschermen, het profiel van de mantelzorger en het maandoverzicht van de kalender.

HET RESULTAAT

De Grip-app bestaat uit twee onderdelen; het eerste gedeelte is een agenda die volledig op de taken van de mantelzorger is afgesteld. Taken kunnen eenvoudig worden toegevoegd en gedeeld met naasten zoals familile of vrienden. De agenda is te herkennen aan de groene lay-out.

Het tweede gedeelte bestaat uit een menu voor hulp bij taken zoals boodschappen doen en schoonmaken en uit een test, waarbij je kan kijken of je overbelast bent en hoe erg dit is. Bij de uitkomst van de test worden ook verschillende links gegeven waar de mantelzorger hulp kan vragen wanneer nodig. Het menu en de test is te herkennen aan een paarse lay-out.

grip profiel mockup
CREDITS

Kim van der Waart
Roos Smeets
Rosan Muller

DATUM

2/2020 – 4/2020

KLANT

Jungle Minds
Haagse Hogeschool